Trả lời của Tạp chí Đẹp về phản ứng của ca sỹ Quang Dũng

DELETED

BUỔI PHỎNG VẤN QUANG DŨNG ĐÃ DIỄN RA THEO ĐÚNG QUY TRÌNH BÁO CHÍ

Mới đây, một số báo mạng đã đưa tin về việc ca sỹ Quang Dũng có ý định kiện Tạp chí Đẹp vì bài báo đăng trên Đẹp số 136, tháng 5 năm 2010.

"…theo Quang Dũng, tạp chí đã đăng một bài sai sự thật về anh. Tác giả bài báo không hề phỏng vấn mà dựng lên một câu chuyện, phủ nhận toàn bộ nỗ lực của Quang Dũng trên con đường ca hát….’’

Ban Biên tập Tạp chí Đẹp chính thức trả lời như sau:

Trước hết, Đẹp hiểu và thông cảm với ca sỹ Quang Dũng, tuy nhiên, chúng tôi lấy làm tiếc về phản ứng này của anh.

Cụm bài về ca sỹ Quang Dũng trên chuyên mục “Đẹp +…” gồm bốn bài báo: hai bài nhận định và hai bài phỏng vấn. Đẹp khẳng định: hai tác giả của hai bài phỏng vấn đã thực hiện đầy đủ quy trình tác nghiệp báo chí. Trong đó, bài phỏng vấn ca sỹ Quang Dũng được thực hiện trên cơ sở tư liệu phỏng vấn trực tiếp với anh (nguồn tư liệu đều được lưu lại đầy đủ). Hai bài còn lại thể hiện quan điểm, nhận định chuyên môn của hai nhà báo hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, đúng theo tiêu chí của chuyên mục “Đẹp + …”  là đưa ra những góc nhìn đa chiều để rộng đường dư luận về một nhân vật của công chúng.
 
Cho đến nay, Đẹp chưa nhận được bất cứ thông tin chính thức nào từ phía ca sỹ Quang Dũng về việc này. Tuy nhiên, Đẹp sẵn sàng đối thoại với Quang Dũng nếu anh còn có bất cứ thắc mắc nào.

Thực hiện: depweb

19/05/2010, 16:53