Khánh Linh đầu quân Quốc Trung

DELETED

Sản phẩm đầu tiên của Khánh Linh do chính anh trai cô là nhạc sĩ Ngọc Châu biên tập và sản xuất được đánh giá rất cao.

Tuy nhiên, rất bất ngờ là album thứ 2 của Khánh Linh lại được chuyển qua cho một ê-kíp khác của nhạc sĩ Quốc Trung.

Khi được hỏi, nhạc sĩ Quốc Trung sẽ giữ phong cách âm nhạc semi-classic do Ngọc Châu định hướng cho Khánh Linh thời gian qua chứ. Anh cho biết, chắc chắn sẽ là một Khánh Linh khác hẳn thời kỳ “Họa mi hót trong mưa” và cũng chẳng giống Thanh Lam, Hồng Nhung – những diva đã qua tay Quốc Trung.

Kỳ vọng vào sản phẩm của cặp Quốc Trung-Khánh Linh, cơ hội cho họa mi bay xa…/.
 

Thực hiện: depweb

10/06/2005, 17:08