Động đất 6,5 độ Richter rung chuyển một vùng tại New Zealand

Gentlemen by Đẹp
lesperancerock_1
Vùng L’Esperance Rock. (Nguồn: wikipedia.org)

Trận động đất có tâm chấn ở độ sâu 21km, ban đầu được xác định ở 30,9 độ vĩ Nam và 177,2 độ kinh Tây.

Hiện chưa có thông tin về tình trạng thiệt hại và thương vong do trận động đất gây ra.

Thực hiện: depweb

08/07/2018, 18:59