Khởi điểm ngọt ngào cùng Sheraton

Thương Hiệu

Chương trình khuyến mãi áp dụng đến ngày 31/12/2012, có điều kiện kèm theo.

Liên hệ với Sheraton Saigon để biết thêm thông tin sales.saigon@sheraton.com hoặc số điện thoại (08) 3827 2828. 

Khách sạn Sheraton Saigon, 88 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: (08) 3827 2828     

Fax: (08) 3827 2929     

PV 

Thực hiện: depweb

20/07/2012, 12:10