Giờ vàng mỗi ngày tại Level 23 Wine Bar

Thương Hiệu

Áp dụng trong thời gian từ 16g đến 18g30 tất cả các ngày trong tuần.

Liên hệ để biết thêm thông tin và đặt chỗ:

Khách sạn Sheraton Saigon, 88 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: (08) 3827 2828, Fax: (08) 3827 2929, Email: sheratonsaigon@sheraton.com

PV

Thực hiện: depweb

23/07/2012, 15:01