Đẹp 168: Hậu trường buổi chụp hình “Giá trị Vàng”

Thời Trang

 

 Gold
Đẹp Magazine Jan, 2013
Ý tưởng: Hà Đỗ
Sản xuất: Hellos
Nhiếp ảnh: Bobby Nguyễn – Milor Trần – Tee Le
Người mẫu: Lâm Thu Hằng, Trúc Diễm, Minh Triệu, Xuân Lan, Lê Thúy, Mai Phương Thúy, Tùng Dương
Trang điểm: D.Y – Quốc Anh
Stylish: Thiên Thanh
Làm tóc: Daniel Wong
Trợ lý: Minh Trung
Đạo cụ: Cúc Phương
Dựng phim: Colin Patrick Weiss
Quay phim: Khánh Tùng

PV

Thực hiện: depweb

20/12/2012, 15:40