Cơ hội mua sắm lớn nhất từ Morgan de Toi

Thương Hiệu

Chương trình khuyến mãi lớn nhất trong năm 2012 của Morgan de Toi mang đến cơ hội mua sắm với mức giá đặc biệt ưu đãi chỉ trong 10 ngày duy nhất.

Tại địa chỉ : Vincom 2 (04.22209388) và Hàng Da Galleria (04.22205352).

PV

Thực hiện: depweb

05/07/2012, 15:21