Vương Đức lại lên rừng

DELETED

Sau nhiều năm im ắng, đạo diễn Vương Đức đã quay trở lại với lần… lên rừng tiếp theo, khi được chọn làm đạo diễn phim “Người vớt củi”.

 Khác với những lần trước, đây là cái bắt tay đầu tiên giữa Hãng phim Truyện Việt

Nam và Hãng phim Thiên Ngân trong việc sản xuất phim nhựa.

Nếu “Những người thợ xẻ” nói về dân miền xuôi lên rừng thì “Người vớt củi” sẽ nói về những con người sống ở miền ngược, gắn bó với rừng.

Phim sẽ quy tụ diễn viên

Nam – Bắc, quay tại lưng chừng dãy Trường Sơn (Hà Tĩnh) vào tháng 7 này.

 

Thực hiện: depweb

21/05/2007, 15:02