Ưu đãi mới từ CK

Thương Hiệu

Tại outlet Bedo, 74 Lê Lợi, Quận 1. Chi tiết liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng 08-352, 0887 – 114.

PV

Thực hiện: depweb

16/07/2012, 11:08