The Voice Việt Nam: Nghe lại những tiết mục hay nhất đêm thi đầu tiên

DELETED

1. Nguyễn Văn Thắng với ca khúc “Quán cóc”

 

2.  Hà Phương với ca khúc “Mùa đông sẽ qua”

 

 

3. Lê Vũ Phương với ca khúc “Giấc mơ mùa thu”

 

4. Nguyễn Phú Luân với ca khúc “You raise me up”

 

 

5.  Phương Linh với ca khúc “Valerie”

 

 

 6. Đặng Hoài Trinh với ca khúc “I Surrender”

 

7. Nguyễn Hương Giang với ca khúc “Đừng ngoảnh lại”

 

 

8.  Ngô Duy Khiêm

 

 

9. Phạm Hương Tràm với ca khúc “I Always Love You”

 

 

10.  Quốc Cường với ca khúc “All by my self”

 

 

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Thực hiện: depweb

09/07/2012, 10:09