Tháng 5-Tháng của Quang Dũng?

DELETED

Live show “Chuyện của tôi” sẽ chính thức được Quang Dũng kể vào ngày 13 và 14/5 tại Nhà hát Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng thời điểm Quang Dũng còn tung ra 2 album một lúc. Album Chuyện gồm 10 câu chuyện bằng ca khúc của Kim Tuấn và Việt Anh. Album Ta là một dạng “The best of QuangDung” mà thôi. 

Vận tối đa công lực như thế, có thể hy vọng Quang Dũng sẽ là nghệ sĩ của tháng 5, nếu như đánh giá mức độ ồn ào của tháng 4 là Hà Trần và dự án 9803.

Thực hiện: depweb

11/05/2005, 10:18