Ra mắt website nhà hàng vi cá Thai Village

DELETED

Website
của nhà hàng vi cá Thai Village đã
ra đời, nhằm giúp cho khách hàng có
thể tìm hiểu thêm về nhà hàng, thực
đơn của Thai Village, cũng như đặt
bàn trực tuyến trên website www.
thaivillagerestaurant.com.vn.
Nhà hàng vi cá Thai Village: 38 Lý Tự
Trọng, Q.1, TP.HCM; 3B Lê Thái Tổ, HN

Thực hiện: depweb

09/07/2010, 07:35