Ra mắt Air Blade FI sơn từ tính Magnet

DELETED

Air Blade
FI phiên bản
sơn từ tính
Magnet xuất
hiện với hình
ảnh phượng
hoàng tung
cánh được in
chìm trong lớp
sơn, vô cùng
độc đáo. Kỹ thuật sơn từ tính được biết đến bởi
sự đòi hỏi công phu và cẩn thận của
người thực hiện để cho ra đời một
sản phẩm hoàn chỉnh, theo đúng tiêu
chuẩn toàn cầu. Air Blade FI là dòng
xe đầu tiên Honda VN sử dụng sơn
từ tính và với số lượng giới hạn. Giá:
34.990.000 đồng (đã bao gồm VAT).

Thực hiện: depweb

09/07/2010, 07:52