Phương Thanh giải hạn

DELETED

Ca sĩ Phương Thanh rất “sành” bói toán, khi có người nhắc năm Đinh Hợi cô Chanh bị sao Thái Bạch, Chanh giải sao luôn: “Sao Thái Bạch chiếu sẽ gặp chuyện rầy rà, cạnh tranh, mà cái này thì đi hát ai chả bị.

Năm nay năm Hợi, Hợi – Sửu cùng là bạn bè nông thôn, nên có hạn thì cũng dĩ hòa vi quý bỏ qua.

Chưa kể năm nay năm Thổ, mạng Mộc của Phương Thanh kể ra là gặp thời”. Năm 2007, Phương Thanh có kế hoạch hoạt động tích cực với 2 live show, nhưng hết tháng 10 âm lịch, tức qua năm 2008 là thời gian nghỉ tránh hạn.

Riêng năm Tý là năm Phương Thanh hạp chuyện tình duyên, có thể đây là lúc “Người đàn ông trong bóng đêm” sẽ xuất hiện!
 
 

Thực hiện: depweb

21/04/2007, 11:17