Parkson hoạt động vì môi trường

DELETED

Ngoài ra khi khách
hàng mua hàng có trị giá hóa đơn từ
1.500.000đ, sẽ nhận một túi eco-bag.
Cùng với đó, “Parkson Go Bike” là
hoạt động mang tính dấu ấn sâu đậm
nhất của chương trình.

Thực hiện: depweb

09/07/2010, 08:05