Muôn kiểu tóc lỡ đáng yêu cho năm 2012

DELETED
Những kiểu tóc dưới đây được sáng tạo và gợi ý từ các nhà tạo mẫu tóc và nhãn hiệu sản phẩm tóc hàng đầu thế giới. Qua đó, bạn có thể tìm cho mình một kiểu thực sự hợp với khuôn mặt mình.


Kiểu tóc của Rush

Kiểu tóc của Goldwell

Kiểu tóc của James Parrucchieri

Dusting M Perry

Lanza

Ginger Boyle

Debbie Litkowski

Revlon

Danielle Blakeley

Paul Falltrick

L’oreal

Alex (theo becomegorgeous)

Thực hiện: depweb

21/11/2011, 16:09