Làm mới hộp đựng quà với sơn

DELETED

Bạn chỉ cần chuẩn bị: màu sơn nước (các màu tùy thích), bút vẽ, một tấm giấy hoặc báo thật to để đặt dưới các hộp.

 

Lấy bút quết sơn màu, úp các vỏ hộp xuống, sau đó lấy bút vẩy khắp vỏ hộp.

Vẩy mạnh và theo nhiều chiều để tạo nên một nền vỏ hộp độc đáo.

Cuối cùng là để khô sơn. Trông chúng cũng nghệ thuật đấy chứ.

Bạn có thể sử dụng các hộp mới này đựng quà, rất thú vị đấy.

 

Happyday

Thực hiện: depweb

09/10/2012, 16:26