Kiểu tóc tết thác nước Bohemian

DELETED

 

Thực hiện

– Chải tóc thẳng.

– Tóc bên phải: Lấy 2 lọn tóc cạnh mang tai, cho lọn tóc bên phải lên trên lọn bên trái (lúc này 2 vị trí trái phải đã đổi cho nhau). Sau đó lấy một lọn tóc phía sau cho lên giữa 2 lọn tóc kia. Lấy tóc bên phải phía dưới lúc này vắt lên trên sang trái, lấy lọn tóc phía bên trái lúc này vắt sang phải đồng thời lấy lọn tóc bên phải ở dưới cho sang miệng để giữ.

– Lúc này bạn còn 2 lọn, lấy tiếp một lọn tóc ở phía sau vắt ở giữa 2 lọn còn lại. Vắt tiếp lọn bên phải lên giữa, sang trái và vắt lọn bên trái lên giữa sang phải.

– Lấy phần tóc bên phải ở dưới cho phía miệng để giữ vị trí.

– Thực hiện các thao tác tương tự như thế cho đến khi tết gần hết một nửa vòng quanh đầu thì dùng dây chun buộc lại.

– Thực hiện các thao tác tương tự đối với phần tóc bên trái.

– Sau cùng, bạn có thể dùng máy uốn tóc để uốn phần tóc dưới thành những lọn sóng to.

Linh Linh (theo Youtube)

Thực hiện: depweb

29/06/2012, 23:32