Huỳnh Phúc Điền “mất hứng” với VTV-Bài hát tôi yêu

DELETED

Có nhiều lẽ để Huỳnh Phúc Điền “mất hứng”. Thứ nhất, VTV thay đổi ca sĩ, bài hát nhiều lần làm anh quay như chong chóng, sức sáng tạo bị “rơi rớt” trầm trọng. Thứ hai, theo như Huỳnh Phúc Điền: “Khung cát-sê như nhau nhưng không hiểu một số đạo diễn lấy tiền ở đâu mà đầu tư dữ vậy, tạo nên một sân chơi không công bằng”. 
 
Chê bai, khích bác cũng là điều làm đạo diễn này nản. Hy vọng chuyến “Tây du” đợt cuối năm sẽ đem lại sức sáng tạo cho Huỳnh Phúc Điền!

Thực hiện: depweb

15/12/2004, 19:27