Hà Trần đầu tư phòng thu ở Việt Nam

DELETED

Hiện tại Hà Trần vẫn chờ ngày phát hành album mới của mình tại Việt Nam, nhưng chị đã trở lại Mỹ với mục tiêu mới, mua thiết bị phòng thu.

Trong kế hoạch, Hà Trần sẽ chung vốn đầu tư phòng thu với guitar Thanh Phương – chuyên viên thu thanh hàng đầu hiện nay.

Mục đích của Hà là xoá sổ những ngày tháng thụ động làm việc dựa vào thời gian biểu của các studio, mà nhiều khi cảm hứng làm việc đã bị triệt tiêu.

Hà và Phương sẽ trở thành êkíp riêng của nhau để tìm tòi những phong cách âm nhạc mới, những thanh âm mới cho những bản hoà âm mới.

Một triển vọng tốt đẹp khi thấy Hà Trần chăm chỉ trở về quê nhà nhiều hơn.

Thực hiện: depweb

13/04/2005, 10:50