Hà Dũng “tự tình”

DELETED

Mặc dù 2 đêm Hà Dũng “tự tình” ở Hà Nội lỗ 600 triệu đồng, nhưng Hà Dũng vẫn quyết định tổ chức Khúc tự tình 2 tại Nhà hát Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18 và 19/11.

Một loạt ca sĩ Hà Dũng muốn mời (Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc, 5 Dòng kẻ…) đều từ chối vì đang bận chạy sô nước ngoài.

Nhưng ca sĩ tham gia chương trình vẫn rất hoành tráng. Đó là Hồ Quỳnh Hương, Tùng Dương, Đoan Trang, Hiền Thục, Đức Tuấn, Nghi Văn, nhóm AC&M, MTV… Ban nhạc Điểm Hẹn, Da Vàng, Jazz Big Bez và dàn hợp xướng 40 người của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, không phải bỏ tiền túi như ở Hà Nội, chương trình lần này đã có khá nhiều nhà tài trợ “vai vế” trong giới kinh doanh rút ví./.

Thực hiện: depweb

13/11/2005, 09:53