Góc lưu trữ dụng cụ trang điểm: Đơn giản !

DELETED
Bạn cho các hạt giữ ẩm vào khoảng 1/3 cốc và cắm những cây cọ, chổi trang điểm vào. Sau đó, dùng các chữ cái dán ra ngoài cốc để phân loại các dụng cụ. Ví dụ, dụng cụ trang điểm cho mắt, cho má, cho môi… Sắp xếp những loại riêng biệt, bạn sẽ không mất công tìm kiếm khi vội vàng.Alex (theo Shelter)

Thực hiện: depweb

10/09/2011, 23:36