Gấp khăn ăn hình cỏ bốn lá đáng yêu

DELETED

– Bạn chuẩn bị một chiếc khăn hình vuông màu xanh lá.

– Trải khăn ra giữa bàn.

– Gấp 4 góc của khăn về vị trí điểm trung tâm. Dùng bàn là là giữ nếp.

– Lật mặt kia của khăn và tiếp tục gấp 4 góc về vị trí điểm trung tâm.

– Một tay giữ vị trí giữa của góc dưới và một tay bạn lật lớp góc dưới của khăn ra.

Làm như thế ở 4 góc và chỉnh sửa để khăn có hình cỏ 4 lá.

– Cho thêm chiếc cúc màu xanh và dải ruy băng vào giữa khăn là được.

An Nhi (theo BHG)

Thực hiện: depweb

17/05/2012, 14:00