Fashion Wild

DELETED
Photographer: Phạm Hoài Nam
Stylist: Đỗ Mạnh Cường
Makeup: Hoài Vũ
Hair: Nghĩa Bàn Cờ
Model: Phùng Ngọc Yến
Costume: Huỳnh Phú Tân, Nhật Huy, Lê Hà, DMC

Thực hiện: depweb

10/02/2009, 11:55