Fashion Mix and Match

DELETED
 
 Tăng Thanh Hà

 
 Phi Thanh Vân

 
 Ngọc Thuý và con gái
 
 Kim Cương
 
 Kim Minh
 
 Quỳnh Thi
 
 Hồ Ngọc Hà
 
 Linh Nga
   
 Ngô Thanh Vân  
 
 Hoàng Yến

Concept & Art Direction by HuongColor
 Mix and match: Do Manh Cuong, Huongcolor, Celio Dinh
 Assistant: Minh Ngoc
 Released by V PhotoAgency
 Photographer: Bobby Nguyen
 Make-up, Hair Style: Nam Trung, Cutie, Nguyen Hung, Duc Hien, Cuong Hoan Le
 Costume: Mai’s, DMC, Le Ha, Glamor Boutique

Thực hiện: depweb

09/01/2009, 17:01