Evason Ana Mandara-Dalat khuyến mãi

DELETED

Chương trình khuyến mãi đặc biệt của Six Senses Hideaway- Ninh Van Bay & Evason Ana Mandara-Dalat:

Nghỉ 1 đêm,tặng 1 đêm

Chương trình kéo dài đến ngày 30 tháng 06, 2008

Áp dụng cho khách nội địa, Việt kiều và khách nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Thực hiện: depweb

13/03/2008, 11:04