Dự thi “Mẹ tài ghê!”: May váy voan công chúa

DELETED

Thm chí nếu chưa có máy may các m cũng hoàn toàn có th khâu bng tay bi các chi tiết váy khá đơn gin.

Nguyên vật liu:

– Vi thun lnh màu trng
– Vi voan trng
– Vi phi bóng màu hng
– Kéo, kim ch

Cách làm:

– Ct 3 miếng vi voan và 1 miếng vi thun lnh thành hình ch nht (3 miếng vi voan có chiu dài bng nhau nhưng đu ln hơn chiu dài miếng vi thun, chiu rng 3 miếng vi voan hơn kém nhau khong 2cm), may lướt mt đường ri rút ch to đ nhún.

 – Dùng áo bé đang mc đ v theo và ct vi thành 2 miếng thân trước và 2 miếng thân sau đ bé mc đ được êm. May to thành 2 chiếc áo ri áp mt phi vào nhau máy lin phn c áo (cha li phn tay áo). Ln ra ngoài, khâu lược phn c, tay và 2 mép gu áo đ c đnh cho d may.

Xếp 3 lp voan theo th t t ngn vào trong cùng lp vi thun ri khâu lược. Đt vào gia 2 mép áo ri máy li.

 – Ct xéo vi phi bóng thành 2 đon vi có b rng 2cm, chiu dài va vi chiu dài tay áo, may bc vin tay áo li.

– Tiếp tc ct xéo vi phi bóng thành đon vi có b rng 6-8cm, chiu dài tương đi đ còn tht làm nơ. May theo chiu dài và 2 đu vi to thành dây nơ.

 

 – Đính dây nơ vào váy và tht tao hình.

 

Vi thun lnh trơn nên khó may, đường may khó nut nà vì ch cn sơ xut sẽ b b mũi. Vì thế, vi cht liu này, những bạn không quen s dng máy khâu hãy khâu bng tay. Đó là giải pháp hp lí hơn c.

 Họ tên: Trần Thị Hà Ly
(là thành viên của wtt và lamchame, nick Mẹ của Ỉn)
 Địa chỉ: Tập thể viện Mác-Lênin – Dịch Vọng Hậu – Cầu Giấy – Hà Nội

Thực hiện: depweb

11/10/2011, 10:48