Đỗ Thanh Hải “cay cú”

DELETED

Các tiểu phẩm xuất sắc của Gala Cười 2003, nhất là Bệnh nói nhiều, Con bệnh… đã được coppy khắp “chợ giời”, mang lại một mùa bội thu cho dân đầu nậu. 
 
Biết trước là năm nay các coppier đang nằm nhà chờ đợi để tiếp tục gặt hái lợi nhuận mà không cần đầu tư, nhưng kíp thực hiện Gala Cười cũng bó tay nhìn những “đứa con tinh thần” của mình bị nhân bản.
 
Đạo diễn Đỗ Thanh Hải – người cầm trịch Gala Cười cũng chỉ biết buông lời than vãn đầy “cay cú”: “Oằn lưng ra làm, chỉ tổ béo cho đĩa lậu!”

Thực hiện: depweb

15/12/2004, 19:39