Cô nàng Hilton đỏng đảnh

DELETED

Bồ mới của Paris Hilton xem ra sắp sửa phát bệnh với cái thói đỏng đảnh se sua của cô nàng triệu phú này.

Mỗi lần đón nàng đi chơi, chàng chỉ phải chờ sơ sơ có 3 tiếng. Phải ngắm và nhận xét nàng thay hàng chục bộ quần áo khác nhau và cuối cùng sẽ bực dọc mặc một bộ mà vẫn chẳng hài lòng.

Báo chí đang đánh cuộc liệu trong vòng bao nhiêu giờ nữa thì anh chàng Paris Latsis này sẽ bị hất sang vệ đường.

Kể cũng lạ, ai cũng biết tỏng tòng tong những trò chơi của Hilton nhưng xem ra cục nam châm này vẫn có sức hút lạ kỳ .

Thực hiện: depweb

13/04/2005, 10:56