Chiếc bàn rực sỡ sắc cầu vồng

DELETED

Chuẩn bị:

+ Bàn, ghế (tùy thích)

+ Các cuộn băng dính màu (loại vừa, cỡ 2-3cm bề ngang)

bàn gỗ, làm mới bàn gỗ

Thực hiện:

– Việc của bạn hết sức đơn giản, bóc băng dính ra và dán theo chiều thẳng hoặc chéo tùy thích từ bên này bàn sang bên kia bàn. Bạn dán xen kẽ các màu và dán phủ hết bàn, ghế là được.

bàn gỗ, làm mới bàn gỗ

– Bạn lưu ý dán băng dính thật phẳng cho đẹp nhé. Khi không thích, bạn hoàn toàn có thể gỡ băng dính ra, rất dễ.

bàn gỗ, làm mới bàn gỗ 

Chúc bạn thành công!

San San

Biên dịch từ Lady Croissant

Xem thêm: F5 cho bàn trà bằng gỗ

Thực hiện: depweb

25/12/2013, 15:50