Biển Xanh phiên bản mới

DELETED

Sau 3 năm không ông bầu và hát lay lắt trên các sân khấu Hà Nội, hai thành viên Quốc Anh và Trần Nam đã bỏ cuộc chơi. Còn lại Anh Dũng và Anh Tuấn quyết định Nam tiến và bổ sung thêm hai thành viên mới là Tuấn Anh và Bá Thắng. 
 
Phiên bản mới Biển Xanh lần đầu tiên xuất hiện trong live show của Pepsi tháng 11 vừa qua. Nhưng đó chưa phải là sự ra mắt chính thức của họ, mà phải đợi đến CD Vol.1 phát hành vào cuối năm nay./.

Thực hiện: depweb

15/12/2004, 19:31