52 nghệ sĩ tham gia Hiểu về trái tim

DELETED

Quỹ từ thiện mổ tim và giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị White Palace ngày 15/7/2010.Đây là chương trình từ thiện với sự phối hợp của Chi hội Từ thiện Hiểu về Trái Tim phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư Địa ốc Bến Thành. Bên cạnh đó là việc giới thiệu cuốn sách Hiểu về trái tim của Minh Niệm gồm 50 bài viết tâm lý trị liệu, sẽ do 52 nghệ sĩ nổi tiếng trong nước tham gia đọc nhằm thu hút sự chú ý của độc giả. Một nghĩa cử đẹp đáng trân trọng này chắc chắn sẽ thuyết phục nhiều người tham gia công tác từ thiện của Hiểu về trái tim.

Thực hiện: depweb

22/07/2010, 17:21