“The Best Moments – Những khoảnh khắc Đẹp” tại Hà Nội