HỒNG NHUNG – LỆ QUYÊN: THỜI GIAN ĐÂU CÓ GÌ ĐÁNG SỢ?