GIÁ CỦA SẮC ĐẸP: ĐẮT ĐỎ NHƯNG ĐÁNG VỚI NHỮNG AI CẦN