{Đẹp x Đàn Ông Magazine} YÊU VỢ TRƯỚC, GIẢI CỨU… THẾ GIỚI SAU! ft. Lý Hải, Tim, Nguyễn Nam