{Đẹp Feature} NHỰA SỐNG: DROPS OF LOVE ft. NHƯ VÂN, HƯƠNG GIANG