{Đẹp Feature} CHO CHA – CHO CON ft Phùng Nguyễn Minh Khang, Phùng Hữu Thanh Huy