{Đẹp Cafe | Event} ĐÊM NHẠC “NHỚ TRỊNH CÔNG SƠN 2017”