{Đẹp 219} THE WONDER BOX ft. Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Fungla, Trí Nghĩa