Tân Giáo hoàng người Argentina: Francis Đệ Nhất

Tin Tức

Tân Giáo hoàng Francis Đệ Nhất xuất hiện tại ban công Vương cung Thánh đường Thánh Peter ngay sau cuộc bầu chọn – Ảnh: AFP

Sau đó không lâu, từ ban công Vương cung Thánh đường Thánh Peter, hồng y người Pháp Jean-Louis Tauran tuyên bố: “Habemus papam! (Chúng ta đã có Giáo hoàng)”.

Tân Giáo hoàng được bầu ra trong ngày thứ 2 của mật nghị hồng y, sau năm vòng bỏ phiếu – nhiều hơn một lần so với cuộc bầu chọn Giáo hoàng năm 2005. Việc Giáo hoàng được bầu ra nhanh như vậy là tín hiệu cho thấy các hồng y đã đạt được sự đồng thuận trong những phiên thảo luận trù bị.

Theo Tuổi trẻ

Thực hiện: depweb

14/03/2013, 08:22