#trang phục mà các diễn viên khoác lên mình đã trở thành yếu tố góp phần lôi cuốn người xem và gợi mở nhiều suy đoán về tính cách