Le Royal Monceau đã từng mở toang cánh cửa của sự quý tộc vào năm ngoái. - Tạp chí Đẹp