khi ghi lại chân thực khoảnh khắc đời thường của các huyền thoại xưa… Tọa lạc ở đại lộ Hoche - Tạp chí Đẹp