Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Khách hàng HP Toàn cầu - Tạp chí Đẹp