Son: Lancôme L’Absolu Rouge

Đẹp Giá Trị Vàng

 Giá: 700.000VND

Sản phẩm có mặt tại Việt Nam từ năm 2009.

PV

Thực hiện: depweb

20/09/2013, 11:16