Son: Bobbi Brown Creamy Matte Lip Color - Tạp chí Đẹp

Son: Bobbi Brown Creamy Matte Lip Color

Đẹp Giá Trị Vàng

 Giá: 720.000VND

Sản phẩm ra mắt tại Việt Nam từ tháng 10/2013.

PV

Thực hiện: depweb

20/09/2013, 10:22