Ô nhiễm ở dưới chân và ngay cả trên đầu

ĐẸP MEN

Đáng lo ngại hơn, những loại rác thải này có thể tồn tại đến hàng trăm năm. Nếu như không có biện pháp khắc phục, trong một tương lai không xa con người sẽ không thể tiếp tục giấc mơ chinh phục các vì sao được nữa.

Nhiều ý tưởng ”quét dọn” vũ trụ đã được đưa ra, tuy nhiên mọi thứ vẫn chỉ nằm trên giấy tờ và chưa có gì bảo đảm sẽ thành công.

Thực hiện: depweb

18/04/2018, 10:34