Người đã tiêm 2 mũi Vero Cell thì tiêm mũi thứ 3 bằng vaccine nào? - Tạp chí Đẹp

Người đã tiêm 2 mũi Vero Cell thì tiêm mũi thứ 3 bằng vaccine nào?

Gentlemen by Đẹp

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hướng dẫn sử dụng vaccine AstraZeneca, Vero Cell hoặc vaccine công nghệ mRNA để tiêm liều bổ sung đối với người đã tiêm Vero Cell.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị các địa phương có thể sử dụng vaccine AstraZeneca, vaccnine Vero Cell (Sinopharm) hoặc vaccine mRNA để tiêm liều bổ sung đối với các đối tượng đã tiêm liều cơ bản bằng vaccine Vero Cell (Sinopharm).

Tác giả: VietnamPlus

10/01/2022, 11:15