Hà Nội xây dựng hệ thống quy tắc ứng xử thanh lịch

Tin Tức

Hội thảo quy tụ gần 200 đại biểu là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực văn hóa, quản lý tham gia.

Hệ thống quy tắc ứng xử hướng đến quy tắc ứng xử toàn diện và 7 nhóm khách thể chính gồm: Cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại và dịch vụ (tư thương, khách sạn, nhà nghỉ, chợ, trung tâm thương mại), khu dân cư, khu vực công cộng. Trong đó, quy tắc ứng xử tại khu dân cư và nơi công cộng nhận được sự quan tâm của đông đảo đại biểu.

Hội thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại diện các nhóm khách thể nhằm xây dựng những quy định cụ thể, đơn giản, dễ thực hiện nhưng lại cơ bản, thiết thực vừa đảm bảo quyền công dân nhưng cũng gắn trách nhiệm cá nhân trước cộng đồng, xã hội.

Các đại biểu đều đề cập đến vấn đề: Lấy luật Thủ đô, hương ước…. làm cơ sở xây dựng quy tắc; trong đó đặc biệt chú trọng đến vấn đề tâm lý người dân nhằm phát huy tinh thần tự giác, tự trọng trong văn hóa ứng xử.

Để tổ chức triển khai hiệu quả hệ thống quy tắc ứng xử, thành phố cần chắt lọc những tinh túy của văn hóa Hà Nội, có kết hợp với những cách làm hay của các vùng miền khác; cần xây dựng không gian văn hóa; nhân rộng các mô hình tốt; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục và nhất thiết phải xây dựng chế tài xử lý…

Ngay sau hội thảo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ hoàn thiện đề án “Xây dựng quy tắc ứng xử trong cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, nơi công cộng thành phố Hà Nội;” đảm bảo triển khai từ quý 2/2014. Đến quý 2/2015 sẽ đánh giá, kiểm tra tính hiệu quả của đề án. Tuy vậy, trước khi áp dụng vào thực tiễn, Sở sẽ lấy ý kiến của người dân nhằm kết hợp cả định tính và định lượng để đề án “sống” được trong lòng người dân./.

Đinh Thị Thuận (TTXVN)

Thực hiện: depweb

09/12/2012, 09:31